Sponsored by The Health factory

Neem ook een kijkje op onze:

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat.

Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden – zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Nano Mineralen sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik, de beschikbaarheid van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen.

Nano Mineralen is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Nano Mineralen is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van haar website te verwijderen indien zij de grenzen van het betamelijke overschrijden. Nano Mineralen distantieert zich op voorhand van de inhoud deze berichten.

Algemene Voorwaarden

Privacy en cookiebeleid